Page 1 of 1

Ugovor o raspodjeli imovine za života

Posted: Sun Sep 06, 2015 4:43 pm
by pravnik
UGOVOR O RASPODJELI IMOVINE ZA ŽIVOTA

­ Ugovor mora biti u pismenom obliku i ovjeren od sudije.
­ Ustupanje i raspodjela imovine punovažni su samo ako su se s tim saglasila sva djeca i drugi potomci kao i bračni drug.
­ Ako neko od ovih lica nije bio prisutan ili se nije saglasio - onda se ne radi o ugovoru o raspodjeli nego taj ugovor ima karatkter ugovora o darovanju. Onaj koji se nije saglasio ima status nužnog nasljednika. Posljedica ovoga jeste – ako poslije smrti ostavioca njegov nasljedni dio bude povrijeđen raspodjelom načinjenom u ugovoru reduciraće se dijelovi onih koji su dobili dio ustupanja po ugovoru (jer se njihov dio tretira kao poklon).
­ Ovim ugovorm može biti obuhvaćena samo sadašnja imovina ostavioca – cjelovita ili jedan njen dio. Imovina iz ovog ugovora ne ulazi u ostavinsku masu tj imovinu ostavioca koja se raspodjeljuje nakon njegove smrti.

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com