Page 1 of 1

Transakcija unutar dionickog drustva

Posted: Thu Dec 28, 2017 12:02 pm
by pravnik
Transakcija unutar dioničkog društva

Kada je predsjednik ili član nadzornog odbora, direktor ili drugi član uprave kupac dionica nove emisije dioničkog društva u obimu većem od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, smatra se transakcijom unutar dioničkog društva koja mora biti objavljena u skladu sa propisima Komisije.