Page 1 of 1

Sticanje vlastitih dionica

Posted: Sun Jan 28, 2018 4:00 pm
by pravnik
Sticanje vlastitih dionica

1. Dioničko društvo ne može, direktno ili indirektno, upisati vlastite dionice.
2. Dioničko društvo može na osnovu odluke skupštine sticati vlastite dionice čija nominalna vrijednost, uključujući dionice koje je steklo lice direktno ili indirektno kontrolisana od društva i drugo lice u svoje ime, a za račun društva, ne premašuju 10% vrijednosti osnovnog kapitala.
3. Sticanjem vlastitih dionica iz stava (1) ovog člana ne može se smanjiti fond rezervi iz člana 180. stav (3) ovog zakona.

www.epravo.ba