Page 1 of 1

Sticanje bez osnova

Posted: Tue Sep 08, 2015 12:13 pm
by pravnik
STICANJE BEZ OSNOVA - KAO IZVOR NASTANKA OBLIGACIONO-PRAVNOG ODNOSA

Da bi nastala obveza po ovom pravnom osnovu moraju biti ispunjeni određeni uslovi, i to:
1) da je kod jedne strane došlo do povećanja imovine,
2) da je zbog toga kod druge strane nastupilo osiromašenje, odnosno umanjenje imovine,
3) da kod osiromašene strane postoji zabluda ili neznanje, odnosno uvjerenje da isplatom ili drugim davanjem ispunjava svoju obavezu (zabluda da ima obavezu),
4) da ne postoji valjan pravni osnov za sticanje imovine na drugoj strani.

Pojedini slučajevi sticanja bez osnova su:
a) isplata nepostojećeg duga
b) naknadni prestanak osnova
c) izostanak protučinidbe
d) isplata jednog duga dva puta

Kada se može tražiti vraćanje za sticanje bez osnova?
Vraćanje može tražiti onaj koji izvrši isplatu, pod uslovom da je u vrijeme plaćanja je bio savjestan, tj. da je bio u uvjerenju da je dužan to učiniti.
Međutim, ne može tražiti vraćanje datog onaj ko je izvršio isplatu znajući da nije dužan, izuzev:
a) ako je u tom momentu zadržao pravo da traži vraćanje ili
b) ako je to učinio pod prinudom (onda mu pripada pravo na vraćanje).


Izvor: Attorney