Page 1 of 1

Sporovi koji se odnose na povrat neosnovano naplacene komunalne takse

Posted: Tue Feb 09, 2021 9:10 am
by LegaForum
Sporovi koji se odnose na povrat neosnovano naplacene komunalne takse

SPOROVI KOJI SE ODNOSE NA POVRAT NEOSNOVANO NAPLAĆENE KOMUNALNE TAKSE NE PREDSTAVLJAJU GRAĐANSKOPRAVNI SPOR I NE POSTOJI NADLEŽNOST PARNIČNOG SUDA.

(Pravni stav usvojen na sjednici Građanskog odjeljenja VSFBiH održanoj dana 11.12.2019. godine)