Page 1 of 1

Sporazum o prestanku ugovora o radu

Posted: Sat Jan 28, 2017 3:51 pm
by pravnik
Sporazum o prestanku ugovora o radu

(1) Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti u pisanoj formi.
(2) Sporazumom iz stava 1. ovog člana utvrđuju se rok u kojem radni odnos prestaje, te sva ostala međusobna prava i obaveze koje iz prekida radnog odnosa proizilaze.

https://advokat.attorney