Page 1 of 1

Rusljivi (pobojni, oborivi) ugovori

Posted: Tue Sep 08, 2015 12:03 pm
by pravnik
RUŠLJIVI (POBOJNI, OBORIVI) UGOVORI

- Kod ovakvih ugovora radi se o nedostacima koji povrjeđuju pojedinačne a ne opšte društvene interese.
- Ugovor je rušljiv:
a) kada ga je zaključila ograničeno poslovno sposobna osoba (lica između 14 i 18 godina koja nisu zaključila brak po odobrenju suda, kao i punoljetna lica kojima je ograničena poslovna sposobnost);
b) kada su prilikom zaključenja ugovora postojale mane volje (prijetnja, bitna zabluda i prevara čine ugovor rušljivim, dok u slučaju nesporazuma i fiktivnog ugovora smatra se da ugovor ne nastaje, tj. ništav je); ili
c) kada je to propisano ZOO ili drugim zakonom izričito za pojedinačne slučajeve (npr. u slučaju prekomjernog oštećenja, kod tzv. Paulijanske tužbe i dr.).
- Rušljivi ugovori su važeći nakon što su zaključeni, ali se može tražiti poništenje takvog ugovora u zakonom propisanom roku. Naime, podnosi se tužba za poništenje ugovora u subjektivnom roku od 1 godine od saznanja za razloge rušljivosti, a objektivni rok je 3 godine od zaključenja ugovora. Ukoliko niko ne pobija ovaj ugovor u zakonom predviđenim rokovima, ugovor ostaje na snazi.
- Pravo da traži poništenje ugovora ima onaj na čijoj strani postoji ograničena sposobnost, odn. mana volje.
- Druga strana može od strane na čijoj strani se nalazi rušljivost tražiti da se izjasni da li ostaje kod ugovora, jer će se u suprotnom ugovor smatrati poništenim. Ako se suprotna strana ne izjasni ili izjavi da ne ostaje kod ugovora, smatraće se da je ugovor poništen.
- Posljedica poništenja je restitucija primljenog, a ako to nije moguće, može se zahtjevati novačana naknada.

Izvor: Attorney