Page 1 of 1

Razlozi za pokretanje i cilj stečajnog postupka

Posted: Wed Sep 09, 2015 6:48 pm
by pravnik
RAZLOZI ZA POKRETANJE I CILJ STEČAJNOG POSTUPKA

Sprovodi se iz razloga platežne nesposobnosti ili zbog prijeteće platežne nesposobnosti stečajnog dužnika i ima za cilj unovčenje njegove imovine radi grupnog namirenja povjerilaca stečajnog dužnika.

Platežna nesposobnost je opći, osnovni i redovni razlog za otvranaje stečajnog postupka - važi za sve kategorije stečajnog dužnika. Stečajni dužnik je platežno nesposoban ukoliko nije u stanju izvršavati svoje dospjele i potraživane obaveze plaćanja neprekidno u roku od 30 dana.

Stečajni postupak se može otvoriti i zbog prijeteće platežne nesposobnosti (po uzoru na njemačko stečajno pravo). Ova nesposobnost postoji ako stečajni dužnik, prema predviđanjima, u vremenu dospjelosti neće biti u stanju da ispuni postojeće obaveze plaćanja. Zbog prijeteće platežne nesposobnosti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka može podnijeti samo stečajni dužnik.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com