Page 1 of 1

Radar

Posted: Wed Nov 27, 2019 3:03 am
by coduo
Da li radarska kontrola mora biti najavljena kao sto je na Bihamku ili na neki drugi nacin kada mjere brzinu na odredjenoj lokaciji, i ako moraju biti najavljeni, znaci li to da se ne mora platiti kazna ako prethodno nisu najavili kontrolu. Hvala.

Re: Radar

Posted: Tue Jan 14, 2020 11:55 pm
by D-man
coduo wrote: Wed Nov 27, 2019 3:03 amznaci li to da se ne mora platiti kazna ako prethodno nisu najavili kontrolu.
citirano vas uopće neće osloboditi od odgovornosti za počinjeni prekršaj.