Page 1 of 1

Rad u BiH, boraviste u inostranstvu

Posted: Mon May 30, 2016 1:24 pm
by pravnedileme
Postovani,
Da li osoba koja privremeno živi u EU državi (ima dozvolu boravka), može imati ugovor o radu sa firmom registrovanom u BiH i ako da pod kojim uslovima, te da li je moguće da se doprinosi uplaćuju u državi u kojoj ta osoba boravi? Pretpostavljam da kod ugovora o djelu/autorskom djelu nema nikakvih zapreka, ali da li i u tom slučaju postoje bilo kakve posebne obaveze te osobe, naprimjer u smislu mjesta gdje je registrovan bankovni račun na koji prima honorar iz BiH.
Da li možete pomoći sa pojašnjenjem ili uputom na druge izvore o ovim temama?
Unaprijed hvala,
S poštovanjem,
P.D.

www.advokat.attorney