Page 1 of 1

Protek vremena, otkaz

Posted: Wed Sep 09, 2015 12:59 pm
by pravnik
PROTEK VREMENA, OTKAZ

- Trajni dugovinski odnos (to je odnos gdje se izvršenje činidbe koja je predmet obaveze dužnika izvršava stalno, neprekidno kroz određeno vrijeme) sa određenim rokom prestaje kada taj rok istekne, izuzev kada je ugovoreno ili zakonom određeno da se poslije isteka roka ovaj odnos može produžiti na neodređeno vrijeme, (npr. kada zakupac produži upotrebljavati stvar nakon isteka ugovorenog vremena trajanja zakupnog odnosa, a zakupodavac se tome ne protivi).
- Ukoliko trajanje dugovinskog odnosa nije unaprijed određeno, važi pravilo da ga svaka strana može prekinuti otkazom (izjavom volje jedne od ugovornih strana).