Page 1 of 1

Promjena stana

Posted: Mon Feb 27, 2017 4:36 pm
by pravnik
Promjena stana

(1) Kad stranka ili njen zakonski zastupnik u toku postupka promijene svoje prebivalište ili stan, dužni su o tome odmah obavijestiti organ koji vodi postupak.

(2) Ako oni to ne učine, a dostavljač ne može saznati kuda su se odselili, organ će odrediti da se sva daljnja dostavljanja pismena u postupku za tu stranku vrše stavljanjem pismena na oglasnu tablu organa koji vodi postupak.

(3) Dostavljanje se smatra izvršenim poslije isteka 15 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu tablu organa koji vodi postupak.

(4) Kad punomoćnik, odnosno punomoćnik za primanje pismena u toku postupka promijeni svoje prebivalište ili stan, a ne obavijesti o tome organ koji vodi postupak, dostavljanje će se izvršiti kao da punomoćnik nije ni postavljen.

Re: Promjena stana

Posted: Wed Dec 12, 2018 1:26 pm
by bugojanac
Lijep pozdrav,
imam jedno pitanje koje se odnosi na promjenu stana stranke, pa bih volio da mi odgovorite kako dalje postupiti.
Radim u jednom općinskom organu, koji je rješenjem pozitivno riješio određenu upravnu stvar za stranku. Navedena stranka se nakon prijema rješenja navodno odselila u Poljsku, što su potvrdile i komšije. Druga stranka u postupku se žalila na navedeno rješenje, te je drugostepeni sud uvažio žalbu i poništio prvostepeno rješenje, te vratio prvostepenom na ponovni postupak. Kada je poštar htio da uruči drugostepeno rješenje stranci, kapija je bila zaključana, komšije izjavile da su se svi odselili u Poljsku. Rješenje vračeno prvostepenom organu. Da li ovdje ide institut prebijanja na tablu, te da se nakon 15 dana smatra da je stranka primila rješenje ili nešto drugo? Kako provesti ponovni postupak, u pitanju je izdavanje rješenja o odobrenju za građenje.