Page 1 of 1

Priznanje duga

Posted: Tue Aug 09, 2016 3:44 pm
by pravnik
Priznanje duga

Priznanje duga od strane dužnika dovodi do prekida toka zastarjelosti koji potom ponovo počinje teći ispočetka i traje do isteka vremena predviđenog zakonom, zavisno od prirode obaveze, a najduže 10 godina.

Zakon ne propisuje koje elemente priznanje duga mora da sadrži, ali je potrebno da bude dovoljno jasno i određeno kako ne bi bilo dileme na koji dug se odnosi ukoliko je učinjeno izjavom dužnika, a može biti učinjeno i na posredan način, kao što su davanje otplate, plaćanje kamate ili davanje obezbjeđenja.

Priznanje mora biti u pisanom obliku ili u određenom davanju, činjenju, dakle mora imati realnu formu. Zakon eksplicitno ne traži da izjava dužnika mora biti u pisanom obliku, ali je to potrebno iz razloga mogućnosti dokazivanja da takva iztjava zaista postoji.

Ukoliko postoji više sadužnika, rokovi zastarjelosti za svakog od njih mogu odvojeno teći. Svaki može dugovati sa različitim rokom ispunjenja, pod drugim uslovima i uopšte sa različitim odstupanjima, ako zastarjevanje ne teče ili je prekinuto prema jednom dužniku, ono teče za ostale solidarne dužnike i može se navršiti, ali dužnik prema kome obaveza nije zastarjela i koji je morao ispuniti, ima pravo zahtijevati od ostalih dužnika prema kojima je obaveza zastarjela, da mu naknade svaki svoj dio obaveze. Takođe treba napomenuti da odricanje od navršene zastarjelosti nema dejstva prema ostalim dužnicima.

Povjeriocu je dozvoljeno da traži ispunjenje zastarjele obaveze bilo sudski bilo vansudskim putem, ali dužnik nije obavezan da ovakvu obavezu izmiri, jer ista postaje takozvana naturalna obligacija koja nije utuživa jer ne uživa više sudsku zaštitu usljed proteka roka zastarjelosti, ali ne isključuje dobrovoljno ispunjenje takve obaveze od strane dužnika.

http://epravo.ba

Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu