Page 1 of 1

Pretpostavke za osnivanje društva

Posted: Wed Sep 09, 2015 6:42 pm
by pravnik
PRETPOSTAVKE ZA OSNIVANJE DRUŠTVA
1. da postoje osobe koje će ga osnovati
2. da imaju kapital
3. da se u skladu sa zakonom odluče (imaju namjeru) koje će društvo osnovati.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com