Page 1 of 1

Prestanak drustva

Posted: Sat Sep 02, 2017 7:46 am
by pravnik
Prestanak društva

Društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću prestaje, osim osnova i načina iz čl. 73. i 74. ovog zakona i u slučaju:
1. kada jedan član najkasnije šest mjeseci prije kraja kalendarske godine podnese pisanu obavijest o istupanju i raskidu ugovora zaključenog na neodređeno vrijeme, ako ugovorom nije određeno drugačije;
2. smrti člana, osim ako po ugovoru nasljednik umrlog postane novi član;
3. prestanka pravnog lica kao člana društva;
4. stečaja jednog od članova društva;
5. gubitka ili ograničenja pravne sposobnosti jednog od članova društva;
6. odluke suda o prestanku društva.