Page 1 of 1

Prestanak drustva

Posted: Sun Aug 27, 2017 7:16 pm
by pravnik
Prestanak društva

1. Društvo prestaje gubitkom svojstva pravnog lica.
2. Društvo prestaje na dan upisa prestanka u registar društava.
3. Ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno, po prestanku društva provodi se likvidacija.