Page 1 of 1

Pravo zadržavanja

Posted: Thu Dec 27, 2018 2:34 pm
by oktagon1010
U smislu ZOO-a, uz ispunjenje svih zakonskih pretpostavki, da li je moguće pravo zadržavanja na osnovnim sredstvima pravnog lica? Postojao je stav građanskog odjeljenja suda BiH iz 1988.godine gdje je navedeno da to nije dozvoljeno ali samo iz razloga što se na takvim sredstvima ne može provesti izvršenje jer Zakon o izvršnom postupku iz tog perioda to nije dozvoljavao. Važeći Zakon o izvršnom postupku FBiH nema ograničenja u tom pogledu pa da li je samim time taj stav zastario odnosno izgubio na važnosti ?!