Page 1 of 1

Pravno drustvo

Posted: Sun Mar 26, 2017 9:13 am
by pravnik
Pravno drustvo

(Društvo)

1. Društvo je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i pružanja usluga na tržištu radi sticanja dobiti.
2. Društvo mogu osnovati i domaća i strana fizička i pravna lica ako zakonom nije drugačije određeno.

Član 3.

(Oblici društva)

1. Društvo može biti organizirano u jednom od sljedećih oblika:
1. društvo sa neograničenom solidarnom odgovornošću;
2. komanditno društvo;
3. dioničko društvo;
4. društvo sa ograničenom odgovornošću.
2. Odredbe ovog zakona u kojima je upotrijebljena riječ “društvo” bez punog naziva jednog od oblika iz stava (1) ovog člana odnose se na sva društva.


Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu