Page 1 of 1

Povrat dokumenata radnika i izdavanje potvrde

Posted: Sun Feb 05, 2017 10:41 am
by pravnik
Povrat dokumenata radnika i izdavanje potvrde

(1) Pored radne knjižice iz člana 164. stav 2. ovog zakona, poslodavac je dužan radniku vratiti i druge dokumente i na njegov zahtjev izdati potvrdu o poslovima koje je obavljao i trajanju radnog odnosa.
(2) U potvrdi iz stava 1. ovoga člana ne mogu se unositi podaci koji bi radniku otežavali zaključivanje novog ugovora o radu.

https://epravo.ba