Page 1 of 1

Povecanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava iz fonda rezervi

Posted: Wed Dec 06, 2017 9:05 am
by pravnik
Povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava iz fonda rezervi

1. Povećanje osnovnog kapitala iz vlastitih sredstava može se vršiti samo iz fonda rezervi, za iznos iznad obavezne visine fonda rezervi utvrđene odredbama ovog zakona.
2. Dio fonda rezervi namijenjen za naknadu gubitka ne može se koristiti za povećanje osnovnog kapitala dioničkog društva iz vlastitih sredstava.

www.bosna-forum.eu