Page 1 of 1

Postojanje sporazuma o arbitrazi u parnicnom postupku

Posted: Wed Jan 20, 2021 8:09 am
by LegaForum
Postojanje sporazuma o arbitrazi u parnicnom postupku

Čl. 19. i 20. Zakona o rješavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja u određenim odnosima
Čl. 26., 47. stav (3) i 438. Zakona o parničnom postupku

U PARNICI U KOJOJ SE JEDNA STRANA POZOVE NA POSTOJANJE SPORAZUMA O ARBITRAŽI, PITANJE MJERODAVNOG PRAVA ZA ARBITRAŽNI SPORAZUM ODREĐUJE NJEGOVU PUNOVAŽNOST, DEJSTVO I TUMAČENJE. PUNOVAŽNI SPORAZUM JE I OSNOV ZA DELEGACIJU NADLEŽNOSTI REDOVNIH SUDOVA ZA RJEŠAVANJE ODREĐENOG SPORA, JER BI SE DOMAĆI SUD MOGAO OGLASITI NENADLEŽNIM UKOLIKO TUŽENI NAJKASNIJE U ODGOVORU NA TUŽBU U TOM SMISLU IZJAVI PRIGOVOR.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 25 0 Ps 031613 17 Rev 2 od 21.2.2019. godine)