Page 1 of 1

Otkazivanje kolektivnih ugovora

Posted: Sun Jan 29, 2017 12:36 pm
by pravnik
Otkazivanje kolektivnih ugovora

(1) Kolektivni ugovor može se otkazati iz razloga, po postupku i u rokovima utvrđenim tim kolektivnim ugovorom.
(2) Otkaz kolektivnog ugovora obavezno se dostavlja svim ugovornim stranama.