Page 1 of 1

Osporene odredbe Zakona o notarima u Republici Srpskoj

Posted: Thu Nov 29, 2018 3:33 pm
by pravnik
Osporene odredbe Zakona o notarima u Republici Srpskoj

Ustavni sud Republike Srpske (RS) utvrdio je da nekoliko članova Zakona o notarima ("Sl. glasnik RS", br. 86/2004, 2/2005, 74/2005, 76/2005 - ispr., 91/2006, 37/2007, 74/2007 - odluka US, 50/2010, 78/2011, 20/2014 i 68/2017) nije u saglasnosti s entitetskim Ustavom.

Sud je oglasio neustavnom i odredbu istog zakona kojim je propisan način utvrđivanja potrebe za notarskim pomoćnicima.

Entitetski Ustavni sud je kod ovakve ocjene imao u vidu da se u pravnom sistemu RS-a u javnim organima sistematizacija radnih mjesta i broj potrebnih izvršilaca utvrđuje podzakonskim, uglavnom internim aktima, zavisno od strukture konkretnog organa i obima poslova.

Za razliku od toga, notarskoj službi, kao javnoj službi, zakonom je nametnut kriterijum za zapošljavanje notarskih pomoćnika, pri čemu se nije vodilo računa o činjenici da se radi o službi koja se finansira isključivo privatnim sredstvima.

Takvim normiranjem, smatra Ustavni sud, došlo je do povrede Ustava po kojem se ekonomsko i socijalno uređenje zasniva na ravnopravnosti svih oblika svojine i slobodnom privređivanju.

Nadalje: Sud je ocijenio da odredba navedenog zakona, prema kojoj za notara može biti imenovano samo lice koje je državljanin RS-a, dovodi do povrede ustavnih garancija o pravu na rad i slobodu rada, te da je svakome pod jednakim uslovima dostupno radno mjesto i funkcija”, saopćeno je iz tog suda.

Ovakva odredba, po ocjeni sudija, narušava pomenute garancije Ustava u odnosu na osobe koje nemaju državljanstvo RS-a, a koje ima pozitivnu obavezu da svim osobama pod svojom jurisdikcijom, bez obzira na lična svojstva i status, osigura jednako i nesmetano uživanje prava i sloboda koje garantuje Ustav.

Na sjednici u Banjoj Luci Ustavni sud je osporio i Uredbe o boračkom dodatku i član Posebnog kolektivnog urgovora za zaposlene u oblasti zdravstva.

izvor: http://www.epravo.ba