Page 1 of 1

Odgovor na zalbu

Posted: Thu Sep 24, 2015 10:06 am
by pravnik
ODGOVOR NA ŽALBU

Primjerak žalbe dostavlja se protivnoj stranci i branitelju - koji mogu u roku od 8 dana od dana prijema podnijeti sudu odgovor na žalbu. Žalba i odgovor na žalbu, sa svim spisima, dostavlja se apelacionom odjeljenju.