Page 1 of 1

Obustava zastarjelosti

Posted: Sat Sep 12, 2015 12:44 pm
by pravnik
OBUSTAVA ZASTARJELOSTI

- Obustava zastarjelosti nastupa zbog neke zakonske tj. pravne smetnje – kao npr. poslanički imunitet, duševno oboljenje učinioca, postupak ekstradicije i sl.
- U toj situaciji kriv. gonjenje ne može otpočeti, a ako je otpočelo ne može se produžiti.
- Kada prestane zakonska smetnja tok zastarjevanja se nastavlja. Pri tome se u rok zastarjevanja uračunava vrijeme koje je proteklo do obustave zastarjevanja.
- Zastarjelost se obustavlja samo u odnosu na ono lice na koje se odnose pravne smetnje, a ne utiče na druge saučesnike.

http://bosna-forum.eu