Page 1 of 1

Obaveznost kolektivnog ugovora

Posted: Sun Jan 29, 2017 12:35 pm
by pravnik
Obaveznost kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor je obavezan za strane koje su ga zaključile, kao i za strane koje su mu naknadno pristupile.