Page 1 of 1

Novi zakon o stecaju Republike Srpske

Posted: Sat Mar 12, 2016 11:56 am
by pravnik
Novi zakon o stečaju Republike Srpske

NOVI ZAKON O STEČAJU I NOVA ZAKONSKA RJEŠENJA ZAKONA O STEČAJU U ODNOSU NA PRETHODNI ZAKON

Seminaru na temu “Nov zakon o stečaju Republike Srpske i nova zakonska rješenja u odnosu na prethodni zakon”, održanom dana 10.03.2016. godine, u Hotelu Bosna u Banjaluci, a u organizaciji “TAZ” Beograd.

Kroz uvodna izlaganja predavač Nedeljko Milijević, sudija Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, objasnio je potrebu donošenja novog Zakona o stečaju kao i ciljeve istog, a kroz razmjenu mišljenja i aktivno učešće svih učesnika, konstatovani su dobri učinci prethodnog zakona koji je bio osnova i temelj za donošenje novog zakona.

Za sve učesnike na seminaru najzanimljiviji je bio dio koji se odnosi na novi institut predviđen novim zakonom, a to je postupak restrukturiranja dužnika.

Postupak restrukturiranja, po riječima predavača, bi trebao da omogući “ozdravljenje” dužnika, kao i povoljnije uslove namirenja povjerilaca, a u cilju sprečavanja da se protiv dužnika pokrene i vodi stečajni postupak. Međutim, treba naglasiti da je i dalje zadržan postupak reorganizacije stečajnog dužnika nakon otvaranja stečajnog postupka koji je bio regulisan ranije važećim Zakonom o stečajnom postupku.

Pored detaljnog objašnjenja postupka restrukturiranja, bilo je riječi i o izmjenama samog stečajnog postupka kao i pooštravanju kazni za odgovorna lica koja u roku ne podnesu prijedloge za otvaranje stečajnog postupka, kao i za stečajne upravnike koji nezakonito sprovode stečajni postupak i upravljaju imovinom dužnika. Jedan od novih i veoma interesantnih instituta stečajnog postupka je i “prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica”.

Po riječima predavača u narednom periodu očekuje se donošenje podzakonskih akata koji će omogućiti kvalitetnu primjenu novog zakona.

Zakon o stečaju Republike Srpske

Izvor: http://www.forum-bosanskog-naroda.de