Page 1 of 1

Novi Zakon o drzavljanstvu Federacije BiH

Posted: Tue May 10, 2016 10:04 am
by pravnik
Novi Zakon o drzavljanstvu Federacije BiH

Član 1.
(Predmet Zakona)
Ovim zakonom uređuju se uvjeti za sticanje i prestanak državljanstva Federacije Bosne i Hercegovine (u dalj
njem tekstu: državljanstvo Federacije), u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 i 87/13 - u daljnjem tekstu: Zakon o državljanstvu BiH) i druga pitanja koja se
odnose na državljanstvo Federacije.