Page 1 of 1

Nezakonit rad sudija

Posted: Thu Dec 05, 2019 7:40 pm
by Liliana

Re: Nezakonit rad sudija

Posted: Thu Dec 05, 2019 9:53 pm
by Pravda
Liliana wrote: Thu Dec 05, 2019 7:40 pm kucu moje pokojne bake prepisala na svoju pokojnu majku
pod "prepisom" mislite na prenos prava vlasništva, glede čega vam je prvi korak da u nadležnom zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda provjerite osnovom čega je izvršen prenos tj. upis prava vlasništva.
Obzirom da je u međuvremenu došlo do daljnjeg prenosa prava vlasništva sa dotične gospođe na kako kažete "vodoinstalatera" bit će potreban uvid u zbirku isprava(istorijat) kako bi se utvrdio osnov spornog upisa.
Jasno je da se radi o složenom postupku, zbog čega vam se savjetuje da angažujete stručnu osobu koja će pred sobom imati cjelokupnu dokumentaciju i na osnovu koje će znati u kojem smjeru poduzeti daljnje radnje.
P. S. Navođenje imena u nazivu teme kao i u njenom sadržaju Vam se baš i ne-preporučuje, kako zbog vas lično tako i samog foruma.

Re: Nezakonit rad sudija

Posted: Thu Dec 05, 2019 10:00 pm
by Liliana
Ok,

Da li mozete I vi da obrisete ime u svom odgovoru?

Hvala

Re: Nezakonit rad sudija

Posted: Thu Dec 05, 2019 10:03 pm
by Pravda
Liliana wrote: Thu Dec 05, 2019 10:00 pmDa li mozete I vi da obrisete ime u svom odgovoru?
u nazivu teme, uređeno.