Page 1 of 1

Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Posted: Sun Mar 22, 2020 3:02 pm
by LegaForum
Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Član 238. stav 2. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine

ZA UTVRĐENJE POSTOJANJA OSNOVANE SUMNJE DA JE OSUMNJIČENA UČINILA KRIVIČNO DJELO NEOVLAŠTENA PROIZVODNJA I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA IZ ČLANA 238. STAV 2. KZ FBIH ODNOSNO DA JE POSTALA ČLAN ORGANIZIRANE GRUPE LJUDI FORMIRANE U CILJU UČINJENJA KRIVIČNOG DJELA IZ STAVA 1. TOG ČLANA NIJE NEOPHODNO UTVRDITI DA JE ONA POZNAVALA POJEDINE ČLANOVE TE ORGANIZIRANE GRUPE LJUDI.

Iz obrazloženja:

„Osporavajući postojanje osnovane sumnje da je osumnjičena C.B. učinila krivična djela zbog kojih se protiv nje vodi istraga, branitelj u žalbi najprije ističe da iz prvostepenog rješenja proizilazi da je osumnjičena C.B. imala kontakte samo sa osumnjičenim I.E. te da se iz njihovih razgovora ne može zaključiti da je ona poznavala bilo koga od ostalih osumnjičenih.

Ovi žalbeni navodi branitelja ne mogu dovesti u pitanje pravilnost pobijanog rješenja. Najprije, za donošenje zaključka o postojanju osnovane sumnje da je osumnjičena C.B. postala

član organizirane grupe ljudi formirane u cilju učinjenja neovlaštenog prometa opojnih droga, nije nužno utvrditi da je ona poznavala, osim osumnjičenog I.E., bilo kojeg od ostalih osumnjičenih za članstvo u toj organiziranoj grupi ljudi. Dovoljno je postojanje osnovane sumnje da je ona bila svjesna da je postala član jedne takve organizirane grupe ljudi. Prvostepeni sud je u obrazloženju svog rješenja naveo sasvim određene razloge zbog kojih nalazi da postoji osnovana sumnja da je osumnjičena C.B. bila svjesna da je postala član organizirane grupe ljudi formirane radi učinjenja neovlaštenog prometa opojnim drogama iako iz presretnutih telefonskih razgovora proizilazi da je ona komunicirala samo sa osumnjičenim I.E.“

(Rješenje Vrhovnog suda FBiH, broj 03 0 K 013243 16 Kž 13 od 03.10.2016. godine)


https://epravo.ba/