Page 1 of 1

Nedolazak optuženog na glavni pretres

Posted: Tue Sep 22, 2015 3:12 pm
by pravnik
NEDOLAZAK OPTUŽENOG NA GLAVNI PRETRES

Zakonodavac je također predvidio obavezno prisustvo optuženog na glavnom pretresu. Njegov izostanak sa glavnog pretresa omogućava preduzimanje odgovarajućih mjera samo pod uvjetom ukoliko je uredno pozvan na glavni pretres i nije došao a niti je svoj izostanak opravdao. Za ovu situaciju zakonodavac je predvidio njegovo obavezno privođenje. Ukoliko bi se desilo da optuženi naknadno opravda svoj izostanak sudija predsjednik vijeća može opozvati naredbu.
Postoje situacije kada optuženi koji je uredno pozvan očigledno izbjegava da dođe na glavni pretres - u tom pravcu preduzima aktivne radnje (npr. već jednom bio privođen pa ponovno ne dođe ili kada sudska policija dođe da ga privede pobjegne iz svog stana i slično) onda su time uspunjeni uvjeti da se prema njemu odredi pritvor. Taj pritvor može trajati do objavljivanja presude a najduže 30 dana.


https://forum.ba
Optuženom se ne može suditi u odsustvu.