Page 1 of 1

Ne mogu se smatrati mobingom aktivnosti poslodavca na unapredenju posla

Posted: Wed Apr 15, 2020 7:02 am
by LegaForum
Ne mogu se smatrati mobingom aktivnosti poslodavca na unapredenju posla

lan 4. stav 3. Zakona o zabrani diskriminacije

NE MOGU SE SMATRATI MOBINGOM AKTIVNOSTI POSLODAVCA KOJE SU OPRAVDANE ZBOG EFIKASNIJE ORGANIZACIJE POSLA ILI UNAPREĐENJA RADNE DISCIPLINE. NI POVREMENE RAZLIKE U MIŠLJENJIMA, ODNOSNO PROBLEMI I KONFLIKTI KOJI NASTAJU U VEZI SA POSLOM UKOLIKO NEMAJU DUGOVREMENSKI, SISTEMSKI I PONIŽAVAJUĆI KARAKTER, NE MOGU SE SMATRATI MOBINGOM.

(Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: 43 0 P 001202 14 Rev od 23.07.2015. godine)