Page 1 of 1

Nađena marihuana - kazna?

Posted: Fri Feb 07, 2020 12:17 pm
by Solaga
Dakle, kod lica pronađena marihuana 50gr, priznao krivicu ... sta očekivati, kakvu kaznu?