Page 1 of 1

mladjireferent

Posted: Fri Apr 08, 2022 8:06 am
by mladjireferent
Ako je poslodavac u Federaciji,a zdravstveno osiguranje u RS,kako je regulisana naknada za porodiljsko odsustvo/bolovanje?