Page 1 of 1

Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961

Posted: Tue Jan 05, 2016 6:50 pm
by pravnik
Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961

Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961 - Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com/Medunaro ... ncije.html