Page 1 of 1

Koncern

Posted: Sat Aug 12, 2017 12:53 pm
by pravnik
Koncern

Ako vladajuće društvo, na osnovu zaključenog ugovora o vođenju poslova, pored jedinstvenog vođenja poslova zavisnih društava, obavlja i druge djelatnosti, ona čine koncern, a pojedinačna društva su društva koncerna.

www.bosna-forum.eu