Page 1 of 1

Jednostrana izjava volje

Posted: Tue Sep 08, 2015 12:14 pm
by pravnik
JEDNOSTRANE IZJAVE VOLJE - KAO IZVOR NASTANKA OBLIGACIONO-PRAVNOG ODNOSA

Jednostrane izjave volje su - izjave na osnovu kojih nastaje obaveza prema subjektu koji ispuni uslov, ako to obećanje nije prethodno opozvano na zakonom propisani način.
Tu spadaju: javno obećanje nagrade, vrijednosni papiri i legitimacioni papiri.

Javno obećanje nagrade
- To je poziv kojim se javnim oglasom neodređeni krug lica poziva da za nagradu:
a) poduzme neku radnju, ili
b) da postigne neki uspjeh, ili
c) da se nađe u određenoj situaciji
(npr. oglas da se pronađe izgubljena stvar, konkurs za izradu projekta, nagrada za najbolji roman).
- Obećanje se može opozvati na način na koji je učinjeno kao i ličnim saopćenjem, međutim, onaj ko je dato obećanje ispunio a nije znao, niti je mogao znati da je obećanje nagrade opozvano ima pravo zahtijevati da mu se da obećana nagrada, a onaj ko je prije opozivanja učinio izvijsene izdatke radi izvršenja radnje određene u javnom oglasu ima pravo na naknadu tih izdataka. Obećanje nagrade ne može se opozvati ukoliko je oglasom određen rok za izvršenje radnje, odnosno za obavještavanje o postignutom rezultatu ili ostvarenju određene situacije obećanje se ne može opozvati.

Vrijednosni papiri – su pismene izjave kojim se njen izdavalac obavezuje ispuniti obavezu upisanu u toj izjavi njenom zakonitom imaocu (mjenica, ček, konsoman, tovarni list i dr.).

Legitimacioni papiri – su željezničke, pozorišne i dr. karte (ulaznice), bonovi i sl. Isprave koje sadrže obavezu za izdavaoca, uz napomenu da u njima nije naznačen povjerilac. Od legitimacionih papira treba razlikovati legitimacione znake, koji predstavljaju samo dokaz za određenog povjerioca da je s njim zaključen dvostrani ugovor (npr. broj na znaku koji se izdaje u garderobi).

Izvor: Attorney