Page 1 of 1

Izmjena zakona o placama i odluka o naknadi za prijevoz na posao

Posted: Mon Feb 05, 2018 10:13 am
by pravnik
IZMJENA ZAKONA O PLAĆAMA I ODLUKA O NAKNADI ZA PRIJEVOZ NA POSAO I PRIJEVOZ S POSLA U INSTITUCIJAMA BIH

Zakon o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijana BiHU Službenom glasniku BiH broj 72/17 od 06.10.2017 godine donijet je zakon o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Zakon je usvojen od strane Parlamentarne skupštine BiH, na 43. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 23. marta 2017. godine, i na 32. sjednici Doma naroda, održanoj 28. septembra 2017. godine. Novi zakon je stupio na snagu 14.10.2017. godine

Novim zakonom izmijenjeni su platni razredi i koeficijenti za policijske službenike. Platni razredi i koeficijenti dati su u sljedećoj tabeli:Tabela 1: Platni razredi i koeficijenti za policijske službenikePlatni razred


Čin


Koeficijent

1.


Policajac


1,40

2.


Stariji policajac


1,55

3.


Narednik


1,70

4.


Stariji narednik


1,90

5.


Mlađi inspektor


2,10

6.


Inspektor


2,35

7.


Viši inspektor


2,73

8.


Samostalni inspektor


3,25

9.


Glavni inspektor


4,20

2. Odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiHU Službenom glasniku BiH br.72/17 od 06.10.2017 godine donijeta je odluka o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava nanaknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH. Ovom Odlukom uređuje se visina, način i postupak ostvarivanja prava zaposlenih u institucijama BiH na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla, u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH i Zakonom o radu u institucijama BiH. Za realizaciju ove Odluke zadužene su institucije BiH i Ministarstvo finansija i trezora. Ministarstvo finansija i trezora obavezno je propisati izgled i sadržaj obrazaca navedenih u ovoj Odluci i to u roku od deset dana od dana donošenja odluke. Ova Odluka je stupila na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.10.2017. godine.Odlukom se definiše pojam „relacija mjesto rada-mjesto prebivališta“ kao relacija od adrese mjesta rada do adrese mjesta prebivališta zaposlenog, a udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta zaposlenog je udaljenost od adrese mjesta rada do adrese mjesta prebivališta zaposlenog. Dolazak na posao i odlazak sa posla je dolazak na adresu mjesta rada i odlazak sa adrese mjesta rada. Dnevna naknada definiše se kao naknada za dnevni dolazak na posao i odlazak sa posla utvrđena za relaciju mjesto rada-mjesto prebivališta zaposlenog, a sedmična naknada je naknada za jedan dolazak i odlazak zaposlenog u toku radne sedmice za relaciju mjesto rada - mjesto prebivališta zaposlenog. Radna sedmica podrazumijeva sedmicu u kojoj je broj radnih dana utvrđen na osnovu prosječnog radnog vremena od 40 sati sedmično.

Ovom odlukom definisana je visina naknade troškova prijevoza koja pripada zaposlenom u instituciji BiH, a obračunava se na osnovu:a) zaposlenom čije je mjesto rada udaljeno do 80 kilometara od mjesta prebivališta: dnevne naknade za stvarni broj dolazaka na posao i odlazaka sa posla, pod uslovom da dnevno putuje na relaciji mjesto rada- mjesto prebivališta.

b) zaposlenom koji ne putuje dnevno od mjesta rada do mjesta prebivališta, kao i zaposlenom čije je mjesto rada udaljeno od mjesta prebivališta 80 i više kilometara: sedmične naknade za svaku radnu sedmicu u kojoj je zaposleni ostvario minimalno jedan dolazak na posao i odlazak sa posla. Broj sedmičnih naknada na mjesečnom nivou ne može biti veći od 4,5.

c) zaposlenom čiji je rad organizovan u smjenama na način da za uredno izvršavanje poslova nije potreban svakodnevni dolazak na posao i odlazak s posla: dnevne naknade za stvarni broj dolazaka na posao i odlazaka sa posla. Broj dolazaka na posao i odlazaka sa posla u mjesecu za koji se vrši obračun naknade troškova prijevoza ne može biti veći od broja radnih dana u istom mjesecu, utvrđenih na osnovu prosječnog radnog vremena od 40 sati sedmično. Visina mjesečne naknade troškova prijevoza na posao i prijevoza s posla koja se isplaćuje zaposlenom ne može biti veća od 300,00 KM.Visina dnevne i sedmične naknade utvrđena je u Tabeli 1 i Tabeli 2 u nastavku:Tabela 1. Visina dnevne naknade troškova prijevoza na posao i prijevoza sa posla u institucijama BiH.Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)


Iznos dnevne naknade


Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)


Iznos dnevne naknade


Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)


Iznos dnevne naknade


Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)


Iznos dnevne naknade


Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)


Iznos dnevne naknade

1


1,08


101


27,86


201


53,84


301


79,34


401


104,55

2


1,35


102


28,12


202


54,10


302


79,60


402


104,80

3


1,62


103


28,38


203


54,36


303


79,85


403


105,05

4


1,89


104


28,65


204


54,61


304


80,10


404


105,30

5


2,16


105


28,91


205


54,87


305


80,36


405


105,55

6


2,44


106


29,17


206


55,13


306


80,61


406


105,80

7


2,71


107


29,44


207


55,38


307


80,86


407


106,05

8


2,98


108


29,70


208


55,64


308


81,11


408


106,30

9


3,25


109


29,96


209


55,90


309


81,37


409


106,55

10


3,53


110


30,22


210


56,15


310


81,62


410


106,81

11


3,80


111


30,49


211


56,41


311


81,87


411


107,06

12


4,07


112


30,75


212


56,67


312


82,13


412


107,31

13


4,34


113


31,01


213


56,92


313


82,38


413


107,56

14


4,61


114


31,27


214


57,18


314


82,63


414


107,81

15


4,89


115


31,54


215


57,44


315


82,89


415


108,06

16


5,16


116


31,80


216


57,69


316


83,14


416


108,31

17


5,43


117


32,06


217


57,95


317


83,39


417


108,56

18


5,70


118


32,32


218


58,21


318


83,64


418


108,81

19


5,97


119


32,58


219


58,46


319


83,90


419


109,06

20


6,24


120


32,85


220


58,72


320


84,15


420


109,31

21


6,51


121


33,11


221


58,97


321


84,40


421


109,56

22


6,79


122


33,37


222


59,23


322


84,66


422


109,81

23


7,06


123


33,63


223


59,49


323


84,91


423


110,06

24


7,33


124


33,89


224


59,74


324


85,16


424


110,32

25


7,60


125


34,15


225


60,00


325


85,41


425


110,57

26


7,87


126


34,41


226


60,25


326


85,67


426


110,82

27


8,14


127


34,68


227


60,51


327


85,92


427


111,07

28


8,41


128


34,94


228


60,77


328


86,17


428


111,32

29


8,68


129


35,20


229


61,02


329


86,42


429


111,57

30


8,95


130


35,46


230


61,28


330


86,68


430


111,82

31


9,22


131


35,72


231


61,53


331


86,93


431


112,07

32


9,49


132


35,98


232


61,79


332


87,18


432


112,32

33


9,76


133


36,24


233


62,04


333


87,43


433


112,57

34


10,03


134


36,50


234


62,30


334


87,69


434


112,82

35


10,30


135


36,76


235


62,56


335


87,94


435


113,07

36


10,57


136


37,02


236


62,81


336


88,19


436


113,32

37


10,83


137


37,29


237


63,07


337


88,44


437


113,57

38


11,10


138


37,55


238


63,32


338


88,70


438


113,82

39


11,37


139


37,81


239


63,58


339


88,95


439


114,07

40


11,64


140


38,07


240


63,83


340


89,20


440


114,32

41


11,91


141


38,33


241


64,09


341


89,45


441


114,57

42


12,18


142


38,59


242


64,34


342


89,70


442


114,82

43


12,45


143


38,85


243


64,60


343


89,96


443


115,07

44


12,72


144


39,11


244


64,85


344


90,21


444


115,33

45


12,98


145


39,37


245


65,11


345


90,46


445


115,58

46


13,25


146


39,63


246


65,36


346


90,71


446


115,83

47


13,52


147


39,89


247


65,62


347


90,96


447


116,08

48


13,79


148


40,15


248


65,87


348


91,22


448


116,33

49


14,06


149


40,41


249


66,13


349


91,47


449


116,58

50


14,32


150


40,67


250


66,38


350


91,72


450


116,83

51


14,59


151


40,93


251


66,64


351


91,97


451


117,08

52


14,86


152


41,19


252


66,89


352


92,23


452


117,33

53


15,13


153


41,45


253


67,15


353


92,48


453


117,58

54


15,39


154


41,71


254


67,40


354


92,73


454


117,83

55


15,66


155


41,97


255


67,66


355


92,98


455


118,08

56


15,93


156


42,23


256


67,91


356


93,23


456


118,33

57


16,20


157


42,48


257


68,17


357


93,48


457


118,58

58


16,46


158


42,74


258


68,42


358


93,74


458


118,83

59


16,73


159


43,00


259


68,68


359


93,99


459


119,08

60


17,00


160


43,26


260


68,93


360


94,24


460


119,33

61


17,26


161


43,52


261


69,19


361


94,49


461


119,58

62


17,53


162


43,78


262


69,44


362


94,74


462


119,83

63


17,80


163


44,04


263


69,70


363


95,00


463


120,08

64


18,06


164


44,30


264


69,95


364


95,25


464


120,33

65


18,33


165


44,56


265


70,20


365


95,50


465


120,58

66


18,60


166


44,82


266


70,46


366


95,75


466


120,83

67


18,86


167


45,08


267


70,71


367


96,00


467


121,08

68


19,13


168


45,33


268


70,97


368


96,25


468


121,33

69


19,39


169


45,59


269


71,22


369


96,51


469


121,58

70


19,66


170


45,85


270


71,48


370


96,76


470


121,83

71


19,93


171


46,11


271


71,73


371


97,01


471


122,08

72


20,19


172


46,37


272


71,98


372


97,26


472


122,33

73


20,46


173


46,63


273


72,24


373


97,51


473


122,58

74


20,72


174


46,89


274


72,49


374


97,76


474


122,83

75


20,99


175


47,14


275


72,75


375


98,01


475


123,08

76


21,25


176


47,40


276


73,00


376


98,27


476


123,33

77


21,52


177


47,66


277


73,26


377


98,52


477


123,58

78


21,78


178


47,92


278


73,51


378


98,77


478


123,83

79


22,05


179


48,18


279


73,76


379


99,02


479


124,08

80


22,31


180


48,44


280


74,02


380


99,27


480


124,33

81


22,58


181


48,69


281


74,27


381


99,52


481


124,58

82


22,84


182


48,95


282


74,53


382


99,77


482


124,83

83


23,11


183


49,21


283


74,78


383


100,03


483


125,08

84


23,37


184


49,47


284


75,03


384


100,28


484


125,33

85


23,64


185


49,72


285


75,29


385


100,53


485


125,58

86


23,90


186


49,98


286


75,54


386


100,78


486


125,83

87


24,17


187


50,24


287


75,79


387


101,03


487


126,08

88


24,43


188


50,50


288


76,05


388


101,28


488


126,33

89


24,69


189


50,76


289


76,30


389


101,53


489


126,58

90


24,96


190


51,01


290


76,55


390


101,78


490


126,83

91


25,22


191


51,27


291


76,81


391


102,04


491


127,08

92


25,49


192


51,53


292


77,06


392


102,29


492


127,33

93


25,75


193


51,79


293


77,32


393


102,54


493


127,58

94


26,01


194


52,04


294


77,57


394


102,79


494


127,83

95


26,28


195


52,30


295


77,82


395


103,04


495


128,07

96


26,54


196


52,56


296


78,08


396


103,29


496


128,32

97


26,80


197


52,81


297


78,33


397


103,54


497


128,57

98


27,07


198


53,07


298


78,58


398


103,79


498


128,82

99


27,33


199


53,33


299


78,84


399


104,04


499


129,07

100


27,59


200


53,59


300


79,09


400


104,30


500


129,32

Tabela 2. Visina sedmične naknade troškova prijevoza na posao i prijevoza sa posla u institucijama Bosne i HercegovineUdaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)


Iznos sedmične naknade


Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)


Iznos sedmične naknade


Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)


Iznos sedmične naknade


Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)


Iznos sedmične naknade


Udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta (km)


Iznos sedmične naknade

1


1,08


101


27,86


201


53,84


301


79,34


401


104,55

2


1,35


102


28,12


202


54,10


302


79,60


402


104,80

3


1,62


103


28,38


203


54,36


303


79,85


403


105,05

4


1,89


104


28,65


204


54,61


304


80,10


404


105,30

5


2,16


105


28,91


205


54,87


305


80,36


405


105,55

6


2,44


106


29,17


206


55,13


306


80,61


406


105,80

7


2,71


107


29,44


207


55,38


307


80,86


407


106,05

8


2,98


108


29,70


208


55,64


308


81,11


408


106,30

9


3,25


109


29,96


209


55,90


309


81,37


409


106,55

10


3,53


110


30,22


210


56,15


310


81,62


410


106,81

11


3,80


111


30,49


211


56,41


311


81,87


411


107,06

12


4,07


112


30,75


212


56,67


312


82,13


412


107,31

13


4,34


113


31,01


213


56,92


313


82,38


413


107,56

14


4,61


114


31,27


214


57,18


314


82,63


414


107,81

15


4,89


115


31,54


215


57,44


315


82,89


415


108,06

16


5,16


116


31,80


216


57,69


316


83,14


416


108,31

17


5,43


117


32,06


217


57,95


317


83,39


417


108,56

18


5,70


118


32,32


218


58,21


318


83,64


418


108,81

19


5,97


119


32,58


219


58,46


319


83,90


419


109,06

20


6,24


120


32,85


220


58,72


320


84,15


420


109,31

21


6,51


121


33,11


221


58,97


321


84,40


421


109,56

22


6,79


122


33,37


222


59,23


322


84,66


422


109,81

23


7,06


123


33,63


223


59,49


323


84,91


423


110,06

24


7,33


124


33,89


224


59,74


324


85,16


424


110,32

25


7,60


125


34,15


225


60,00


325


85,41


425


110,57

26


7,87


126


34,41


226


60,25


326


85,67


426


110,82

27


8,14


127


34,68


227


60,51


327


85,92


427


111,07

28


8,41


128


34,94


228


60,77


328


86,17


428


111,32

29


8,68


129


35,20


229


61,02


329


86,42


429


111,57

30


8,95


130


35,46


230


61,28


330


86,68


430


111,82

31


9,22


131


35,72


231


61,53


331


86,93


431


112,07

32


9,49


132


35,98


232


61,79


332


87,18


432


112,32

33


9,76


133


36,24


233


62,04


333


87,43


433


112,57

34


10,03


134


36,50


234


62,30


334


87,69


434


112,82

35


10,30


135


36,76


235


62,56


335


87,94


435


113,07

36


10,57


136


37,02


236


62,81


336


88,19


436


113,32

37


10,83


137


37,29


237


63,07


337


88,44


437


113,57

38


11,10


138


37,55


238


63,32


338


88,70


438


113,82

39


11,37


139


37,81


239


63,58


339


88,95


439


114,07

40


11,64


140


38,07


240


63,83


340


89,20


440


114,32

41


11,91


141


38,33


241


64,09


341


89,45


441


114,57

42


12,18


142


38,59


242


64,34


342


89,70


442


114,82

43


12,45


143


38,85


243


64,60


343


89,96


443


115,07

44


12,72


144


39,11


244


64,85


344


90,21


444


115,33

45


12,98


145


39,37


245


65,11


345


90,46


445


115,58

46


13,25


146


39,63


246


65,36


346


90,71


446


115,83

47


13,52


147


39,89


247


65,62


347


90,96


447


116,08

48


13,79


148


40,15


248


65,87


348


91,22


448


116,33

49


14,06


149


40,41


249


66,13


349


91,47


449


116,58

50


14,32


150


40,67


250


66,38


350


91,72


450


116,83

51


14,59


151


40,93


251


66,64


351


91,97


451


117,08

52


14,86


152


41,19


252


66,89


352


92,23


452


117,33

53


15,13


153


41,45


253


67,15


353


92,48


453


117,58

54


15,39


154


41,71


254


67,40


354


92,73


454


117,83

55


15,66


155


41,97


255


67,66


355


92,98


455


118,08

56


15,93


156


42,23


256


67,91


356


93,23


456


118,33

57


16,20


157


42,48


257


68,17


357


93,48


457


118,58

58


16,46


158


42,74


258


68,42


358


93,74


458


118,83

59


16,73


159


43,00


259


68,68


359


93,99


459


119,08

60


17,00


160


43,26


260


68,93


360


94,24


460


119,33

61


17,26


161


43,52


261


69,19


361


94,49


461


119,58

62


17,53


162


43,78


262


69,44


362


94,74


462


119,83

63


17,80


163


44,04


263


69,70


363


95,00


463


120,08

64


18,06


164


44,30


264


69,95


364


95,25


464


120,33

65


18,33


165


44,56


265


70,20


365


95,50


465


120,58

66


18,60


166


44,82


266


70,46


366


95,75


466


120,83

67


18,86


167


45,08


267


70,71


367


96,00


467


121,08

68


19,13


168


45,33


268


70,97


368


96,25


468


121,33

69


19,39


169


45,59


269


71,22


369


96,51


469


121,58

70


19,66


170


45,85


270


71,48


370


96,76


470


121,83

71


19,93


171


46,11


271


71,73


371


97,01


471


122,08

72


20,19


172


46,37


272


71,98


372


97,26


472


122,33

73


20,46


173


46,63


273


72,24


373


97,51


473


122,58

74


20,72


174


46,89


274


72,49


374


97,76


474


122,83

75


20,99


175


47,14


275


72,75


375


98,01


475


123,08

76


21,25


176


47,40


276


73,00


376


98,27


476


123,33

77


21,52


177


47,66


277


73,26


377


98,52


477


123,58

78


21,78


178


47,92


278


73,51


378


98,77


478


123,83

79


22,05


179


48,18


279


73,76


379


99,02


479


124,08

80


22,31


180


48,44


280


74,02


380


99,27


480


124,33

81


22,58


181


48,69


281


74,27


381


99,52


481


124,58

82


22,84


182


48,95


282


74,53


382


99,77


482


124,83

83


23,11


183


49,21


283


74,78


383


100,03


483


125,08

84


23,37


184


49,47


284


75,03


384


100,28


484


125,33

85


23,64


185


49,72


285


75,29


385


100,53


485


125,58

86


23,90


186


49,98


286


75,54


386


100,78


486


125,83

87


24,17


187


50,24


287


75,79


387


101,03


487


126,08

88


24,43


188


50,50


288


76,05


388


101,28


488


126,33

89


24,69


189


50,76


289


76,30


389


101,53


489


126,58

90


24,96


190


51,01


290


76,55


390


101,78


490


126,83

91


25,22


191


51,27


291


76,81


391


102,04


491


127,08

92


25,49


192


51,53


292


77,06


392


102,29


492


127,33

93


25,75


193


51,79


293


77,32


393


102,54


493


127,58

94


26,01


194


52,04


294


77,57


394


102,79


494


127,83

95


26,28


195


52,30


295


77,82


395


103,04


495


128,07

96


26,54


196


52,56


296


78,08


396


103,29


496


128,32

97


26,80


197


52,81


297


78,33


397


103,54


497


128,57

98


27,07


198


53,07


298


78,58


398


103,79


498


128,82

99


27,33


199


53,33


299


78,84


399


104,04


499


129,07

100


27,59


200


53,59


300


79,09


400


104,30


500


129,32Ovom odlukom definiše se i način iskazivanja udaljenosti mjesta rada od mjesta prebivališta zaposlenog, a udaljenost mjesta rada od mjesta prebivališta zaposleni navodi u zahtjevu, čiji sadržaj i izgled propisuje Ministarstvo finansija i trezora. Uz zahtjev zaposleni je dužan priložiti i prijavu o mjestu prebivališta (obrazac PBA-4), te izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa/tijela da li dnevno putuje na relaciji mjesto rada-mjesto prebivališta ili ne.

Pravo zaposlenog na naknadu troškova prijevoza na posao i prijevoza sa posla utvrđuje se rješenjem.

Dostavljanje neistinitih podataka ili neažuriranje podataka relevantnih za ostvarivanje prava na naknadu troškova prijevoza na posao i prijevoza sa posla smatra se težom povredom službenih dužnosti i podliježe disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.

Institucija BiH može, u cilju otklanjanja mogućih zloupotreba ostvarivanja prava na predmetnu naknadu, rješenjem formirati posebnu komisiju za utvrđivanje činjeničnog stanja u svakom pojedinačnom slučaju.

Ukoliko je institucija BiH zaposlenim organizovala prijevoz na posao i prijevoz sa posla, tada istim ne pripada pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i prijevoza s posla.

Zaposleni kojem pripada pravo na korištenje službenog vozila, utvrđeno u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH, ne može ostvariti pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i prijevoza s posla ukoliko koristi službeno vozilo za dolazak na posao i odlazak sa posla.

Obračun i isplata naknade troškova prijevoza na posao i prijevoza sa posla vrši se uz mjesečni obračun i isplatu plaća i naknada zaposlenim na osnovu rješenja i evidencije o prisustvu na radu.

Početkom primjene ove odluke prestaje da važi Odluka o visini, načini i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 4/09, 58/09 i 6/12).

www.bosna-forum.eu