Page 1 of 1

Informacije koje imaju karakter poslovne tajne

Posted: Sat Aug 05, 2017 9:58 am
by pravnik
Informacije koje imaju karakter poslovne tajne

1. Nadležni organ društva dužan je pisanim aktom odrediti informacije koje imaju karakter poslovne tajne i lica odgovorna za njihovo korištenje i zaštitu.
2. Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po zakonu i drugim propisima i podaci o kršenju zakona i drugih propisa.