Page 1 of 1

Fakultativni Protokol uz medunarodni pakt o gradanskim i politickim pravima

Posted: Wed Jan 06, 2016 11:22 am
by pravnik
Fakultativni Protokol uz medunarodni pakt o gradanskim i politickim pravima

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com/Medunaro ... ncije.html - Fakultativni Protokol uz medunarodni pakt o gradanskim i politickim pravima