Page 1 of 1

Djelatnost

Posted: Wed Sep 09, 2015 6:43 pm
by pravnik
DJELATNOST

Društvo može kao svoju djelatnost obavljati sve poslove, osim onih koji se po zakonu ne mogu obavljati kao privredna djelatnost. Zakonom može biti utvrđeno da se određene djelatnosti mogu obavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa.

Društvo može početi s obavljanjem djelatnosti danom upisa u sudski registar i kada je aktom nadležnog organa utvrđeno da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti.

Društvo može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, kao i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti. Ako društvo protivno ovome preduzima i neke druge pravne radnje, poslove izvan djelatnosti upisane u sudski registar - prema zakonu će je taj ugovor je obavezuje - osim ako je treće lice znalo ili moralo znati da su takvi poslovi izvan djelatnosti preduzeća.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com