Page 1 of 1

Bracni ugovor-iseljenje

Posted: Sat Jun 16, 2018 1:52 am
by john114
Ako je između supružnika potpisan bračni ugovor kojim je regulirano da nekretnina ostaje jednom od supružnika kako se reguliše pravo i dužina iseljenja supruznika kojem ne pripada stan ukoliko je došlo do razvoda.Razvod je u toku,bračnim ugovorom nije regulirano iseljenjenje a osoba kojoj je pripao stan isti je izdala i ne mogu uzeti stvari koje su moje u stanu a kojih ima jako puno rok od par sati nije dovoljan kako bi sve stvari bile spremljene.

Re: Bračni ugovor-iseljenje

Posted: Sat Jun 16, 2018 8:59 am
by pravnik
john114 wrote:Ako je između supružnika potpisan bračni ugovor kojim je regulirano da nekretnina ostaje jednom od supružnika kako se reguliše pravo i dužina iseljenja supruznika kojem ne pripada stan ukoliko je došlo do razvoda.Razvod je u toku,bračnim ugovorom nije regulirano iseljenjenje a osoba kojoj je pripao stan isti je izdala i ne mogu uzeti stvari koje su moje u stanu a kojih ima jako puno rok od par sati nije dovoljan kako bi sve stvari bile spremljene.
Prijedlog je da to uradis vansudskim putem, posalji pismo i reci da ti treba 1 dan da izvadis stvari koje tebi pripadaju.