BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
Topics
Title Statistics Last post
0 Replies 
43 Views
by pravnik
Thu Jan 03, 2019 8:34 pm
0 Replies 
70 Views
by pravnik
Mon Nov 19, 2018 3:21 pm
0 Replies 
93 Views
by pravnik
Sat Oct 27, 2018 12:19 pm
1 Replies 
85 Views
by pravnik
Fri Oct 26, 2018 4:25 pm
Kupoprodaja u BiH
by pravnik  - Fri Oct 19, 2018 6:06 pm
0 Replies 
106 Views
by pravnik
Fri Oct 19, 2018 6:06 pm
Nistavost i rusljivost ugovora u Bosni
by pravnik  - Mon Oct 15, 2018 6:22 pm
0 Replies 
134 Views
by pravnik
Mon Oct 15, 2018 6:22 pm
Pokretanje i tok izvrsnog postupka u Bosni
by pravnik  - Mon Oct 15, 2018 6:21 pm
0 Replies 
99 Views
by pravnik
Mon Oct 15, 2018 6:21 pm
Pojam stanarskog prava njegova primjena
by pravnik  - Mon Oct 15, 2018 6:20 pm
0 Replies 
84 Views
by pravnik
Mon Oct 15, 2018 6:20 pm
Vanparnicni postupak u praksi
by pravnik  - Mon Oct 15, 2018 6:20 pm
0 Replies 
76 Views
by pravnik
Mon Oct 15, 2018 6:20 pm
0 Replies 
74 Views
by pravnik
Mon Oct 15, 2018 6:19 pm
0 Replies 
120 Views
by pravnik
Sun Oct 14, 2018 6:22 pm
0 Replies 
91 Views
by pravnik
Sun Oct 14, 2018 6:20 pm
Kako dobiti urbanisticku saglasnost ?
by pravnik  - Sun Oct 14, 2018 6:19 pm
0 Replies 
75 Views
by pravnik
Sun Oct 14, 2018 6:19 pm
0 Replies 
84 Views
by pravnik
Sun Oct 14, 2018 6:18 pm
0 Replies 
163 Views
by pravnik
Sat Oct 06, 2018 1:37 pm
0 Replies 
81 Views
by pravnik
Sat Oct 06, 2018 1:36 pm
0 Replies 
82 Views
by pravnik
Sat Oct 06, 2018 1:36 pm
0 Replies 
91 Views
by pravnik
Sat Oct 06, 2018 1:35 pm
0 Replies 
77 Views
by pravnik
Sat Oct 06, 2018 1:34 pm
0 Replies 
91 Views
by pravnik
Sun Sep 09, 2018 11:25 am
0 Replies 
236 Views
by pravnik
Wed May 30, 2018 1:02 pm
0 Replies 
142 Views
by pravnik
Tue May 29, 2018 8:31 am
0 Replies 
148 Views
by pravnik
Tue May 29, 2018 8:30 am
0 Replies 
166 Views
by pravnik
Thu May 17, 2018 6:37 am
Poreza na promet nekretnina u Kantonu Sarajevo
by pravnik  - Thu May 10, 2018 10:12 am
0 Replies 
396 Views
by pravnik
Thu May 10, 2018 10:12 am
Bankarska garancija

BANKARSKA GARANCIJA Pojam Član 1083 (1) Bank[…]

Ugovor o kreditu

UGOVOR O KREDITU Pojam Član 1065 Ugovorom o kr[…]

Ugovor o sefu

UGOVOR O SEFU Pojam Član 1061 (1) Ugovorom o s[…]

DEPONOVANJE HARTIJA OD VREDNOSTI Pojam Član 104[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja