BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#2019
poštovani/a,molim vaše mišljenje i savjet.
*u toku je parnični postupak,u kojem sam tužio grad,za nejednako postupanje-diskriminaciju,te tražio određenu naknadu nematerijalne štete.zbog nemogućnosti,nemam pravnog zastupnika,nego to činim lično.
*zbog statusa nezaposlene osobe i veterana proteklog rata(ne primam nikakve apanaže)oslobođen sam plaćanja sudskih taksi,i to je sud uvažio.
*ono što me brine je,plaćanje troškova parničnog postupka,ukoliko izgubim spor.svaki izlazak gradskog pravobranioca,košta 400 eur,a ostale troškove da ne spominjem.
*pokretnine,osim neophodnog namještaja,nemam,a od nekretnina posjedujem suvlasništvo u stanu,koji je pod hipotekom,i suvlasništvo nad poslovnim prostorom koji se iznajmljuje,a cjelokupni iznos ide naizdržavanje malodobnog djeteta(po sudskoj presudi)
*s obzirom da sam nezaposlen i da jedina redovna primanja,idu na izdržavanje mld.djeteta,ispunjavam li uslove za oslobađanje od plaćanja svih troškova postupka,uključujući i one-suprotne strane..naravno,ako izgubim spor?!
*ako ne ispunjavam,šta će se desiti ukoliko ne platim te troškove?!kakve mogu biti posljedice?!kada nastupa,eventualna,zastara tih potraživanja suda i tužene strane?!može li,novčani, iznos troškova,biti zamijenjen nekom drugom sankcijom(oduzimanje pokretnina,nekretnina,zatvor,uslovna osuda...)?!
*da li to znači,da onaj ko nema novac,ne treba da pokreće sudske sporove,nego da trpi pravno nasilje lokalne zajednice?!

hvala na razumijevanju!lijep pozdrav!

ZAKON O VLADI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ("[…]

ZAKON O KANTONALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJE[…]

ZAKON O INSPEKCIJAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA […]

USTAV ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ("Sl. novi[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja