BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
By seadhhrustic
#3294
Molim za pravno mišljenje o slučaju društva, a čije je sjedište u TK, koje posjeduje koncesijono pravo korištenja prirodnog bogastva a nad njim je poveden stečajni postupak. Obzirom da je koncesoru stalo da se to društvo podigne na noge i koncesiono pravo preuzme druga kompanija postavlja se niz pitanja na koje treba odgovoriti a da bi se privukli potencijalni kupci. Ići ćemo redom:

1. Da li je moguće da stečajni upravnik proda društvo u stečaju zajedno sa koncesionim pravom. Drugim riječima rečeno, da li nova kompanija koja kupuje društvo u stečaju automatski kupuje i njegovo koncesiono pravo bez obaveze da učestvuje na novom tenderu raspisanom od Komisije a povodom davanja koncesionog prava koje je bivši koncesionar već imao a uvođenjem stečajnog postupka mu je automatski prestao da važi...barem je to decidno navedeno u zakonu o konceijama TK....
Ugovor o kreditu

najlakse ti je da ih nazoves i vidis direktno sa n[…]

Izvršni postupak u BiH

Pozdrav, zanima me da li netko zna koji je zastarn[…]

pitanje

Tvoje prezime je tvoja licna stvar, u svako doba g[…]

ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU ZBOG NEOPRAVDA[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja