BiH Pravo 2019.

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#3290
Član 205. stav 4. KZ BiH

Kod ovog oblika krivičnog djela za razliku od stava 1. učinilac krivičnog djela je došao do lažnog novca tako što ga je primio kao pravi, ne znajući da je lažan i za postojanje ovog oblika krivičnog djela potrebno je da je učinilac prije stavljanja primljenog lažnog novca u dalji opticaj imao takvo saznanje da je taj novac lažan. Dakle, radi se o konstitutivnom obilježju subjektivne strane zakonskog bića ovog oblika krivičnog djela što je pretpostavka njegovog postojanja, pa kako nije utvrđeno da je navedeno saznanje postojala kod optuženog, pravilno je utvrđenje prvostepenog suda iz pobijane presude da nije dokazano postojanje navedene činjenice i subjektivne strane predmetnog krivičnog djela, kao odlučne činjenice u ovoj krivičnopravnoj stvari, pa su žalbeni prigovori tužitelja u tom smislu neosnovani.

( Iz presude Suda BiH, broj : Kž-64/04. od 02.09.2004.godine )
Ugovor o kreditu

najlakse ti je da ih nazoves i vidis direktno sa n[…]

Izvršni postupak u BiH

Pozdrav, zanima me da li netko zna koji je zastarn[…]

pitanje

Tvoje prezime je tvoja licna stvar, u svako doba g[…]

ODGOVORNOST DRŽAVE ZA ŠTETU ZBOG NEOPRAVDA[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja