BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Krivično pravna pitanja
User avatar
By pravnik
#1904
Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Imajući u vidu činjenicu da se stranke ovom sudu obraćaju sa zahtjevom za izdavanje uvjerenja o nekažnjavanju koje često mijenjaju sa uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka, ovom prilikom ukazujemo na razlike između istih, kao i na postupak izdavanja uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka.

Naime, uvjerenje o nekažnjavanju ili uvjerenje da fizičko lice nije osuđivano za krivično djelo ili privredni prijestup izdaje policijska uprava (prema mjestu rođenja podnosioca zahtjeva)

dok se zahtjev za izdavanje uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka na propisanom obrascu (kojeg prethodno treba nabaviti van suda i u kojem stranka upisuje svoje lične podatke) uz uplatnicu sudske takse podnosi Općinskom sudu (prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva). Nakon što Općinski sud za kratko vrijeme izvrši provjeru podataka o licu koje zahtijeva navedeno uvjerenje, te upiše podatke da li se protiv istog vodi ili ne vodi krivični postupak, stranka je u obavezi takav zahtjev lično predati u Kantonalni sud koji također provjerom kroz svoje evidencije utvrđuje da li se protiv lica vodi krivični postupak pred istim sudom. Poslije potvrde da se protiv podnosioca zahtjeva pred prvostepenim sudom ne vodi krivični postupak, isto mora potvrditi i drugostepeni (Kantonalni) sud, nakon čega isti izdaje uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

U slučaju da Kantonalni sud utvrdi da se vodi krivični postupak protiv lica koje je podnijelo zahtjev za izdavanje uvjerenja tada izdaje uvjerenje da se protiv istog vodi krivični postupak koje će između ostalog sadržavati naziv i član krivičnog djela.

Postupak se završava izdavanjem uvjerenja od strane drugostepenog suda.


Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

#1948
Mozete li vezano za uvjerenje objasnitii ako se pocini krivicno djelo i optuzeni bude osudjen uslovno na 4 mjeseca zatvora nakon koliko vremena ce pisati u uvjerenju da se ne vodi postupak

Notarski obrađena isprava u parničnom postupku S[…]

Radna sposobnost

Muž je zaposlen u firmi izvan mjesta prebivališta,[…]

Obavezan sadržaj plana reogranizacije privrednog […]

Plan reorganizacije privrednog drustva 1. Odlu[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja