BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Send activation email

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU[…]

Zahtjev za upis u Registar emitenata 1. Dioničk[…]

Smanjenje osnovnog kapitala i revizorski izvješt[…]

Dioničko društvo i povjerioci 1. Dioničko druš[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja