BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Nekretnine, vlasništvo, posjed, stanovi, kuće, imovina, stvari pokretne i nepokretne
Topics
Title Statistics Last post
 Zemljisne knjige Bosni i Hercegovini
by pravnik  - Mon May 22, 2017 12:52 pm
0 Replies 
 169 Views
by pravnik
Mon May 22, 2017 12:52 pm
 Pojam zaloznog prava
by pravnik  - Tue Dec 20, 2016 9:28 am
2 Replies 
 269 Views
by pravnik
Fri Apr 07, 2017 4:18 pm
 Sticanje vlasnistva na osnovu zakona
by pravnik  - Mon Dec 19, 2016 12:30 pm
1 Replies 
 274 Views
by marijana27
Sat Jan 28, 2017 12:46 pm
 Ugovor o medusobnim odnosima etaznih vlasnika
by pravnik  - Wed Dec 28, 2016 4:40 pm
0 Replies 
 192 Views
by pravnik
Wed Dec 28, 2016 4:40 pm
 Pretvorba drustvenog vlasnistva
by pravnik  - Wed Dec 28, 2016 4:40 pm
0 Replies 
 455 Views
by pravnik
Wed Dec 28, 2016 4:40 pm
 Posjed
by pravnik  - Wed Dec 28, 2016 4:39 pm
0 Replies 
 309 Views
by pravnik
Wed Dec 28, 2016 4:39 pm
 Pravo gradenja
by pravnik  - Wed Dec 28, 2016 4:38 pm
0 Replies 
 226 Views
by pravnik
Wed Dec 28, 2016 4:38 pm
 Realni tereti
by pravnik  - Wed Dec 28, 2016 4:38 pm
0 Replies 
 374 Views
by pravnik
Wed Dec 28, 2016 4:38 pm
 Zastita i prestanak prava sluznosti
by pravnik  - Wed Dec 28, 2016 4:37 pm
0 Replies 
 219 Views
by pravnik
Wed Dec 28, 2016 4:37 pm
 Pravo stanovanja
by pravnik  - Wed Dec 28, 2016 4:36 pm
0 Replies 
 217 Views
by pravnik
Wed Dec 28, 2016 4:36 pm
 Pravo upotrebe
by pravnik  - Mon Dec 26, 2016 3:37 pm
0 Replies 
 215 Views
by pravnik
Mon Dec 26, 2016 3:37 pm
 Pravo plodouzivanja
by pravnik  - Mon Dec 26, 2016 3:37 pm
0 Replies 
 208 Views
by pravnik
Mon Dec 26, 2016 3:37 pm
 Sluznosti
by pravnik  - Mon Dec 26, 2016 3:36 pm
0 Replies 
 463 Views
by pravnik
Mon Dec 26, 2016 3:36 pm
 Zemljisni dug
by pravnik  - Mon Dec 26, 2016 3:35 pm
0 Replies 
 235 Views
by pravnik
Mon Dec 26, 2016 3:35 pm
 Postupak amortizacije i brisanje hipoteke
by pravnik  - Thu Dec 22, 2016 12:27 pm
0 Replies 
 241 Views
by pravnik
Thu Dec 22, 2016 12:27 pm
 Raspolaganje neizbrisanom hipotekom
by pravnik  - Thu Dec 22, 2016 12:27 pm
0 Replies 
 220 Views
by pravnik
Thu Dec 22, 2016 12:27 pm
 Prestanak zaloznog prava
by pravnik  - Thu Dec 22, 2016 12:26 pm
0 Replies 
 222 Views
by pravnik
Thu Dec 22, 2016 12:26 pm
 Zaštita zaloznog prava
by pravnik  - Thu Dec 22, 2016 12:26 pm
0 Replies 
 197 Views
by pravnik
Thu Dec 22, 2016 12:26 pm
 Namirenje zaloznog vjerovnika
by pravnik  - Thu Dec 22, 2016 12:25 pm
0 Replies 
 222 Views
by pravnik
Thu Dec 22, 2016 12:25 pm
 Osnivanje sudskog i zakonskog zaloznog prava
by pravnik  - Tue Dec 20, 2016 9:34 am
0 Replies 
 254 Views
by pravnik
Tue Dec 20, 2016 9:34 am
 Osnivanje zaloznog prava
by pravnik  - Tue Dec 20, 2016 9:33 am
0 Replies 
 242 Views
by pravnik
Tue Dec 20, 2016 9:33 am
 Trazbina i zalozno pravo
by pravnik  - Tue Dec 20, 2016 9:32 am
0 Replies 
 234 Views
by pravnik
Tue Dec 20, 2016 9:32 am
 Zaštita prava vlasništva
by pravnik  - Tue Dec 20, 2016 9:27 am
0 Replies 
 262 Views
by pravnik
Tue Dec 20, 2016 9:27 am
 Izgubljena stvar
by pravnik  - Tue Dec 20, 2016 9:26 am
0 Replies 
 234 Views
by pravnik
Tue Dec 20, 2016 9:26 am
 Sticanje prava vlasništva
by pravnik  - Tue Dec 20, 2016 9:24 am
0 Replies 
 227 Views
by pravnik
Tue Dec 20, 2016 9:24 am

Presuda Velikog vijeća u predmetu Medžlis Islamsk[…]

Poštovani, molim da mi odgovorite da li starosni[…]

Naime, bio je raspisan konkurs u jednoj javnoj ust[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja