BiH Pravo 1.0

Bosanskohercegovački pravni portal

Unanswered posts

 Go to advanced search

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 40
 Topics
Title Statistics Last post
Novcana naknada nematerijalne stete
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:52 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 27 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:52 pm
Materijalna steta u slucaju tjelesne povrede ili narusenja zdravlja
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:51 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 22 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:51 pm
Postupanje sa naknadno pronadenom imovinom u stecajnom postupku
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:49 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 20 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:49 pm
Odgovornost za koristenje tude stvari u svoju korist
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:49 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 23 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:49 pm
Prestanak ugovora o kasko osiguranju
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:48 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 21 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:48 pm
Regresna naplata stete
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:48 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 24 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:48 pm
Zatezna kamata za nenovcanu materijalnu stetu
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:48 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 25 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:48 pm
Solidarna odgovornost narucioca i izvodaca radova
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:47 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 25 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:47 pm
Pobijanje duznikovih pravnih radnji
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:47 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 23 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:47 pm
Raskid ugovora zbog neispunjenja
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:46 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 21 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:46 pm
Utvrdenje prava koristenja stecenog prije 15.02.1968. godine
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:46 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 17 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:46 pm
Sticanje prava vlasnistva
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 1:45 pm  in Sudske odluke
0 Replies
 18 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 1:45 pm
Zastarni rok za usluge medjunarodnog transporta robe
by pravnik - Fri Jun 15, 2018 12:24 pm  in Privredno pravo
0 Replies
 27 Views
by pravnik
Fri Jun 15, 2018 12:24 pm
Podjela dionickog drustva
by pravnik - Wed Jun 13, 2018 7:46 am  in Privredno pravo
0 Replies
 42 Views
by pravnik
Wed Jun 13, 2018 7:46 am
Likvidacija dionickog drustva
by pravnik - Wed Jun 13, 2018 7:46 am  in Privredno pravo
0 Replies
 37 Views
by pravnik
Wed Jun 13, 2018 7:46 am
Prestanak dionickog drustva odlukom suda
by pravnik - Wed Jun 13, 2018 7:45 am  in Privredno pravo
0 Replies
 33 Views
by pravnik
Wed Jun 13, 2018 7:45 am
Prestanak dionickog drustva
by pravnik - Wed Jun 13, 2018 7:44 am  in Privredno pravo
0 Replies
 40 Views
by pravnik
Wed Jun 13, 2018 7:44 am
Upravljanje imovinom spojenih drustava
by pravnik - Wed Jun 13, 2018 7:44 am  in Privredno pravo
0 Replies
 31 Views
by pravnik
Wed Jun 13, 2018 7:44 am
Zakon o izmjenama Zakona o izvrsenju Budzeta Republike Srpske za 2018. godinu
by pravnik - Wed Jun 13, 2018 7:43 am  in Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 41 Views
by pravnik
Wed Jun 13, 2018 7:43 am
Zakon o prestanku vazenja zakona o osnivanju federalnog fonda za pomoc nastradalim
by pravnik - Mon Jun 04, 2018 8:08 am  in Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 41 Views
by pravnik
Mon Jun 04, 2018 8:08 am
Zakon o izmjenama zakona o osnovama socijalne zastite, zastite civilnih zrtava rata i zastite
by pravnik - Mon Jun 04, 2018 8:07 am  in Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 42 Views
by pravnik
Mon Jun 04, 2018 8:07 am
Zakon o dopunama zakona o osnivanju instituta za medicinsko vjestacenje zdravstvenog stanja
by pravnik - Mon Jun 04, 2018 8:07 am  in Zakoni Bosne i Hercegovine
0 Replies
 43 Views
by pravnik
Mon Jun 04, 2018 8:07 am
Odluka o zahtjevu za odobrenje pripajanja i spajanja
by pravnik - Sun Jun 03, 2018 7:22 pm  in Privredno pravo
0 Replies
 33 Views
by pravnik
Sun Jun 03, 2018 7:22 pm
Odluka o pripajanju dionickog drustva
by pravnik - Sun Jun 03, 2018 7:22 pm  in Privredno pravo
0 Replies
 35 Views
by pravnik
Sun Jun 03, 2018 7:22 pm
Slucajevi spajanja dionickog drustva
by pravnik - Sun Jun 03, 2018 7:21 pm  in Privredno pravo
0 Replies
 35 Views
by pravnik
Sun Jun 03, 2018 7:21 pm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 40
Sistematizacija

Radim u javnom preduzecu u kojem je odradjena nova[…]

Skrbništvo

Pozdrav Nevjenčani suprug (koji je trenutno u zatv[…]

Hvala na odgovoru! Ali ja sam državni službenik, t[…]

Alimentacija pitanje

Nadam se da će neko uspjeti odgovoriti i na moje p[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja